Ús de les xarxes socials

Els diferents comptes en xarxes socials tenen com a objectiu ser canals d’informació i comunicació de la meva activitat pública i política, així com de les activitats que dugui a terme la candidatura que encapçalo.

En aquest sentit, em refermo en els valors i principis generals recollits al Codi ètic d’Esquerra Republicana, sent aquests l’honestedat, el servei a la societat, la transparència, el respecte, el diàleg, la integritat i la corresponsabilitat.

Els comentaris de les persones usuàries en aquestes xarxes són lliures, personals i no atribuïbles a la meva persona, per la qual cosa no em faig responsable dels mateixos ni tampoc de l’ús de tercers de les informacions contingudes i publicades.

Per a qui vulgui interactuar-hi, es proposen unes normes bàsiques de participació:
– Utilitzar sempre un llenguatge correcte i educat.
– Respectar la privadesa dels altres.
– Mantenir les màximes de respecte i tolerància.

Queda reservat el dret a reportar a la xarxa social corresponent, actuacions abusives per part de les persones usuàries, així com bloquejar a aquells perfils i eliminar els seus comentaris o publicacions que incorrin en comportaments com:
– Expressions irrespectuoses, difamatòries o abusives.
– Enllaços a pàgines que continguin contingut nociu o perillós per a altres persones usuàries.
– Publicació de dades personals alienes a l’autor o autora del comentari.
– Reiteracions o comentaris repetits, o campanyes d’assetjament.
– Comentaris o publicacions contraris al respecte i la tolerància, que no respectin els drets i les llibertats fonamentals de les persones, dels infants i de minories i col·lectius vulnerables.